MENU

Genel Kurul Çağrı İlanı

25-Jul-20

Yönetim kurulumuzun 25 Temmuz 2020 tarih ve 28 sayılı kararı ile sendikamızın 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı 14 Ağustos 2020 cuma günü saat:14.00'da Emniyet Mahallesi, Milas Sokak, No:1 Teknikokullar - ANKARA adresinde bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 22 Ağustos 2020 Cumartesi günü yapılacaktır.

GÜNDEM

1- Açılış

2- Saygı Duruşu

3- Divan üyelerinin seçilmesi

4- Yönetim kurulu ve faaliyet raporu okunması

5- Yönetim kurulu zorunlu organlarının seçilmesi

6- Oyların sayımı

7- Dilek ve Temenniler

8- Kapanış